Jaktkort på rovvilt – søknad kreves

kr 0,00

Beskrivelse

For å å få rovviltkort må man sende en søknad. Les mer om dette på skakland.no. HUSK Å MELDE ALL FELT VILT PÅ SKAKLAND.NO

  • REVEJAKTA starter 15. juli og varer til 15. april. Hvis det skal jaktes i utmarka med eller uten hund, må det løses rovdyrkort som er gratis. Gluggejakt / åtejakt nede i bygda må avtales med den enkelte grunneier. Det siste året har det vært mye rev, og det ser ut til at den er fri for reveskabb. Det er ikke mange som jakter rev aktivt i distriktet, så det skulle være gode fangstmuligheter.
  • GAUPEJAKTA starter den 1.februar. Organisering av denne jakta er noe tilfeldig, men grunnstammen er vanligvis elgjaktlagene. Det er gode muligheter til å få bli med på dette for den som ønsker, men jakta er vanligvis fort over pga. små kvoter og mye gaupe.
  • RØYSKATT kan jaktes på/fanges i perioden 21.08 til 15.03
  • VILLMINK kan jaktes på/fanges i perioden 15.07 til 15.04
  • MÅR kan jaktes på/fanges i perioden 01.11 til 15.03
  • GREVLING kan jaktes på/fanges i perioden 21.08 til 31.01Alle jegere plikter å holde seg orientert om hva som er gjenstående kvote, og sørge for å lese E-post meldinger som blir sendt ut, samt å rapportere om felling så fort som mulig. Informasjon om innmelding og kvoter kan du finne mer av her.Husk å alltid ha kvittering på jaktkort og jegeravgiftskort tilgjengelig ved jakt!