Jaktkort på småvilt (Sesongkort)

kr 1.500,00kr 2.500,00

Beskrivelse

HUSK Å MELDE ALL FELT VILT PÅ SKAKLAND.NO

Sesongkort på småvilt gjelder i perioden 10.09 til 23.12. Alle typer småvilt kan felles på dette kortet og hagle og løs hund kan også benyttes.

Utmarkslagets areal er delt inn i tre jaktfelt – A, B og Tørmoen (A lengst syd, se jaktkart). Jaktkortet for småvilt gjelder for kun en av sonene. (Ved kjøp av småviltkort for fler soner: legg inn informasjon om hvilke soner du ønsker jakt). Skogen er stengt for annen jakt den første uka i elgjakta. Det vil si f.o.m. den 5. oktober t.o.m. den andre søndagen etter denne datoen.

For å blant annet å jakte rådyr så må du også ha sesongkort på småvilt, ved kjøp av småviltkort vil du motta en kvittering som vil være gyldig bevis på kort i jaktperioden du kjøper kort for. Hvis du har kjøpt småviltkort så får du automatisk tilgang til jaktkort på rådyr som ikke har sesongkort på småvilt inkludert. Eneste du trenger å gjøre er å logge inn med samme brukeren du kjøpte sesongkort på småvilt med.

Grunneiere (inkl. barn og svigerbarn) som er medlemmer av Skakland-Vestsiden Utmarkslag betaler halv pris for sesongkort på rådyr og småvilt, dette kan det søkes om her. Tilgang til “Jaktkort for medlemmer vil gies hvis du har rett på rabatt. Gratis småviltkort til nye jegere det første året etter avlagt jegerprøve og til faste jegere etter fylte 80 år. Jegere under 20 år fra Kongsvinger kommune kan få gratis sesongkort eller ukeskort på småvilt, hvis du har rett på dette send en skriftlig søknad til Skakland Vestsiden Utmarkslag – Arve Bones, Fjeldvegen 35, 2219 Brandval. 

Alle jegere plikter å holde seg orientert om hva som er gjenstående kvote, og sørge for å lese E-post meldinger som blir sendt ut, samt å rapportere om felling så fort som mulig. Informasjon om innmelding og kvoter kan du finne mer av her.

Husk å alltid ha kvittering på jaktkort og jegeravgiftskort tilgjengelig ved jakt!