Jaktkort på rådyr inkl. sesongkort på småvilt

kr 2.550,00

Nullstill

Beskrivelse

HUSK Å MELDE ALL FELT VILT PÅ SKAKLAND.NO

Sesongkort på rådyr gjelder fellingsrett på 1 rådyr i perioden 25.09 til 23.12. (Skogen er stengt for annen jakt den første uka i elgjakta. Det vil si f.o.m. den 5. oktober t.o.m. den andre søndagen etter denne datoen.) Alle typer rådyr kan felles på dette kortet og hagle og løs hund kan også benyttes.

Utmarkslagets areal er delt inn i tre jaktfelt – A, B og Tørmoen (A lengst syd, se jaktkart). Jaktkortet for rådyr gjelder for kun en av sonene. For å jakte rådyr må en også ha løst småviltkort. I prisen for rådyrkort inngår avtale om fri bruk av ettersøkshund ved skadeskyting av rådyr.

Det er tillat med inntil 2 jegere pr. fellingsrett. En fellingsrett gjelder for kun ett dyr. Innehaver av fellingsrett er ansvarlig for at de han/hun har med seg på jakt har godkjent skyteprøve og følger retningslinjene.

For å blant annet å jakte rådyr så må du også ha sesongkort på småvilt, derfor er alle jaktkort på rådyr inkludert sesongkort på småvilt. Ved kjøp av småviltkort vil du motta et jaktkort som vil være gyldig bevis på kort i jaktperioden du kjøper jakt for. Dersom du ønsker å kjøpe nytt jaktkort på rådyr, vil du automatisk få tilgang til jaktkort på rådyr som ikke har inkludert småviltkort. Eneste du må gjøre er å logge inn med samme brukeren som du kjøpte sesongkort på småvilt med.

Alle jegere plikter å holde seg orientert om hva som er gjenstående kvote, og sørge for å lese E-post meldinger som blir sendt ut, samt å rapportere om felling så fort som mulig. Informasjon om innmelding og kvoter kan du finne mer av på www.Skakland.no. Trofeavgift tilkommer.

Husk å alltid ha kvittering på jaktkort og jegeravgiftskort tilgjengelig ved jakt!