Jaktkort på Hjort

kr 2.500,00

Beskrivelse

Sesongkort på hjort gjelder fellingsrett på 1 hjort i perioden 01.09 til 23.12. (Skogen er stengt for annen jakt den første uka i elgjakta.
Det vil si f.o.m. den 3. oktober t.o.m. den andre søndagen etter denne datoen.) Alle typer hjort kan felles på dette kortet og løs hund kan også benyttes.

Utmarkslagets areal er delt inn i tre jaktfelt – A, B og Tørmoen (A lengst syd, se jaktkart). Jaktkortet for hjort gjelder for alle sonene (A,B og Tørmoen).

Det er tillat med inntil 3 jegere pr. fellingsrett. En fellingsrett gjelder for kun ett dyr. Innehaver av fellingsrett er ansvarlig for at de han/hun har med seg på jakt har godkjent skyteprøve og følger retningslinjene.

Alle jegere plikter å holde seg orientert om hva som er gjenstående kvote, og sørge for å lese E-post meldinger som blir sendt ut, samt å rapportere om felling så fort som mulig. Informasjon om innmelding og kvoter kan du finne mer av på www.Skakland.no.

Ved en eventuell felling av hjort, trekkes grunnbeløpet på kr 2500,- ifra slik at pris pr. kg blir kr 70,- Etter elgjaktens start den 5.oktober kan elgjaktlagene felle gjenværende kvote for kr 70,- pr. kg. Husk å melde i fra vekt ved felt hjort, dette kan gjøres på hjemmesiden under “Innmelding og kvoter”. Kontrollveiing forekommer og trofeavgift tilkommer.

Husk å alltid ha kvittering på jaktkort og jegeravgiftskort tilgjengelig ved jakt!