Skakland Vestsiden Utmarkslag ligger i Kongsvinger kommune, nord og vest for Glomma. Utmarkslaget disponerer et areal på overkant av 90 000 dekar, hvor det er høy bonitet og viltbestanden er meget bra, vil vi ønske deg velkommen til en nydelig natur! Vi kan tilby kjøp av produkter som vil gi deg naturglede hos oss her i naturboden. Her finner du jaktkort på både storvilt og småvilt.

Rabatterte jaktkort

Har du rett på rabatterte jaktkort? Da vil du ha tilgang til disse under kategorien “Jaktkort for medlemmer”. Hvis dette ikke er tilfelle så kan du gjøre følgende:

For mer informasjon kan du gå inn på hjemmesiden vår!