Skakland Vestsiden Utmarkslag
Arve Bones, Fjeldvegen 35, 2219 Brandval
Org. nummer: 990 801 037

Kontaktpersoner

Jens Erik Onsrud
Storhaugvegen 39
2219 Brandval
Tlf: 62 82 37 08/
908 56 417
Mail: jeons@online.no

Arve Bones
Fjeldvegen 35
2219 Brandval
977 19 840
Mail: arve.bones@gmail.com

Ole Aksel Grønnerud
Grønnerudgutua 35
2212 Kongsvinger
Tlf: 62 81 63 58/
916 21 269
Mail: aks-gro@hageogutemiljo.com

 

Rabatterte jaktkort

Har du rett på rabatterte jaktkort? Da vil du ha tilgang til disse under kategorien “Jaktkort for medlemmer”. Hvis dette ikke er tilfelle så kan du gjøre følgende:

For mer informasjon kan du gå inn på hjemmesiden vår!