Utmarkslagets areal er delt inn i tre jaktfelt – A, B og Tørmoen (Sone A er markert blå, sone B er markert rød og Tørmoen er markert oransje  se jaktkart). Man kan få kjøpt jaktkort til de forskjellige sonene, jaktkort på hjort gjelder alle soner.

Klikk her for å se soner og laste ned jaktkart.

Rabatterte jaktkort

Har du rett på rabatterte jaktkort? Da vil du ha tilgang til disse under kategorien “Jaktkort for medlemmer”. Hvis dette ikke er tilfelle så kan du gjøre følgende:

For mer informasjon kan du gå inn på hjemmesiden vår!