Her kan du kjøpe jaktkort – ved fullført kjøp vil du få tilsendt jaktkort på epost. Hvis du ikke mottar jaktkort på Mail i vanlig innboks – sjekk søppelpost. Les igjennom vilkår og betingelser før kjøp av kort.

Viktig informasjon ang kjøp av jaktkort på hjort: Ved felling skal felt dyr meldes inn på www.skakland.no under “Innmelding og kvoter”, slaktevekt skal også meldes inn så fort som mulig etter felt dyr.

For hjelp ved kjøp av kort, kontakt Arve Bones på telefonnr.: 977 19 840.
For teknisk support kontakt IHS Design: 480 08 059.