Naturboden tilbyr deg kjøp av gleder og opplevelser hos Skakland Vestsiden Utmarkslag. Her finner du jaktkort til salgs!

Viktig informasjon ang kjøp av jaktkort på hjort: Ved felling skal felt dyr meldes inn på www.skakland.no under “Innmelding og kvoter”, slaktevekt skal også meldes inn så fort som mulig etter felt dyr.

Viktig informasjon ang kjøp av jaktkort på rådyr: Alle rådyrkort er inkludert sesongkort på småvilt. Ved kjøp av f.eks Jaktkort på rådyr i sone B, har du da også inkludert sesongkort på småvilt i sone B. Hvis du ønsker å kjøpe sesongkort på småvilt for to soner, så oppfordrer vi til å kjøpe dette før du går i gang med kjøp av jaktkort på rådyr. Når du har kjøpt sesongkort på småvilt eller jaktkort på rådyr inkl. småviltkort, vil du automatisk få tilgang til jaktkort på rådyr som ikke har sesongkort på småvilt inkludert ved neste kjøp. Eneste du trenger å gjøre er å logge inn med samme bruker du kjøpte sesongkort på småvilt med.

Hvis du skal ha rabatterte jaktkort, se info om kjøpshjelp. Ved felt rådyr så kan dette meldes inn på www.skakland.no under “Innmelding og kvoter”. Les igjennom vilkår og betingelser før kjøp av kort.

For hjelp ved kjøp av kort, kontakt Arve Bones på
telefonnr.: 977 19 840.
For teknisk support kontakt IHS Design: 480 08 059.

Rabatterte jaktkort

Har du rett på rabatterte jaktkort? Da vil du ha tilgang til disse under kategorien “Jaktkort for medlemmer”. Hvis dette ikke er tilfelle så kan du gjøre følgende:

For mer informasjon kan du gå inn på hjemmesiden vår!